پروژه های دوربین مداربسته

پوشاک و پارچه جامعه

تاریخ اجرا: ۱۳۸۹/۵/۲۳ تعداد دوربین:۱۶ تعداد رکوردر:۱