پروژه های دوربین مداربسته

پوشاک و پارچه جامعه

تاریخ اجرا: 1389/5/23 تعداد دوربین:16 تعداد رکوردر:1