پروژه های دوربین مداربسته

شرکت پخش گوشت و مرغ مه پروتئین

تاریخ اجرا: 1392/7/17 تعداد دوربین:24 تعداد رکوردر:2