پروژه های دوربین مداربسته

شرکت پخش گوشت و مرغ مه پروتئین

تاریخ اجرا: ۱۳۹۲/۷/۱۷ تعداد دوربین:۲۴ تعداد رکوردر:۲