پروژه های دوربین مداربسته

شرکت Nivea

تاریخ اجرا: ۱۳۹۱/۸/۲۰ تعداد دوربین:۵۴ تعداد رکوردر:۲