پروژه های دوربین مداربسته

شرکت سنگ جام (شمس آباد)

تاریخ اجرا: ۱۳۹۰/۷/۲۰ تعداد دوربین:۳۸ تعداد رکوردر:۲