پروژه های دوربین مداربسته

شرکت سنگ جام (شمس آباد)

تاریخ اجرا: 1390/7/20 تعداد دوربین:38 تعداد رکوردر:2