پروژه های دوربین مداربسته

شرکت سنگ میکاساب (شمس آباد)

تاریخ اجرا: 1390/9/1 تعداد دوربین:32 تعداد رکوردر:2