پروژه های دوربین مداربسته

شرکت سنگ میکاساب (شمس آباد)

تاریخ اجرا: ۱۳۹۰/۹/۱ تعداد دوربین:۳۲ تعداد رکوردر:۲