پروژه های دوربین مداربسته

عطر فروشی های خیابان وزرا

تاریخ اجرا: ۱۳۹۱/۵/۱۰ تعداد دوربین:۳۲ تعداد رکوردر:۲