پروژه های دوربین مداربسته

پروژه های مسکونی

تاریخ اجرا: ۱۳۸۸/۲/۱ تعداد دوربین:۸۷۰ تعداد رکوردر:۹۴