تنظیم و آموزش فعال سازی People Counting

تنظیم و آموزش فعال سازی People Counting

تنظیم و آموزش فعال سازی People Counting

شرح

این قابلیت می تواند یک آمار از ورود و خروج افراد در یک محدوده مشخص از تصویر بسازد و  یک آمار داده ای خروجی تولید کند. این آمار شامل گزارش روزانه، ماهانه و سالانه می باشد. خروجی آماری به دو شکل می باشد : یک حالت به صورت چارت خطی و در حالت دیگر چارت میله ای
نکته : داده آماری از شمارش افراد به مدت 6 ماه تولید و پشتیبانی می شود و در صورت ادامه شمارش افراد بیشتر از 6 ماه به صورت اتوماتیک داده ها overwrite  می شود.
 

پیش نیازها

■ Internet Explorer
■ آدرس IP دستگاه
■ دستگاه دارای قابلیت IVS
■ فریم ویر بروزرسانی دستگاه
 

بهترین حالت نصب

نمونه تصویر تنظیم شده people counting
 
عکس بالا که به عنوان نمونه نشان داده شده است از نصب افقی بهتر است چون تصویر دارای پیچیدگی و شلوغی عوامل مزاحم نمی باشد. این نوع نصب دارای پیش زمینه پایدار و تصویری واضح برای تشخیص تمایز اشیاء (یک کادر سبز رنگ در اطراف هدف نشان داده می شود) از نقاط ثابت است. اگر پیش زمینه یک صحنه شلوغ باشد، مانند تصویر یک دوربین که به صورت افقی نصب شده باشد، دوربین در این صورت توانایی برای تشخیص شیء متحرک را از دست می دهد. در نتیجه شمارش افراد (کادر ابی رنگی که در تصویر مشاهده می کنید) به خوبی انجام نمی شود. دوربین دارای قابلیت People Counting باید حداقل در ارتفاع 9 فوتی (2.74 متری) بالای محدوده مورد نظر در صورت استفاده از لنز 3.6 میلیمتری نصب شود. در صورت محدود بودن شرایط نصب در محل پیشنهاد می شود از دوربین دارای لنز متغیر (varifocal lens) استفاده شود تا بتوانید خروجی تصویر بهتری ایجاد کنید. تغییر تنظیمات تصویر : کنتراست، B&W، و گاما می تواند کمکی برای بهتر شدن تشخیص در تصویر شود، ولی در صورت استفاده از این آپشن ها کیفیت تصویر کاهش پیدا می کند. برای جلوگیری از بروز مشکلات تطابق IVS بین دوربین و NVR، لطفاً هر دو دستگاه را بروزرسانی کنید، هم دستگاه و هم دوربین را hard reset کنید.
 

ارتفاع مورد نیاز

1. لنز متغیر (H > 2.8meters): دوربین دارای لنز متغیر برای راه اندازی  people counting توصیه می شود
2. لنز ثابت (جدول زیر فقط برای مرجع) :
 
تنظیم people counting

عرض تحت پوشش مورد نیاز

توصیه می شود که پهنای ورود و خروج باید به عرض 3 متر باشد، همچنین توصیه می شود برای نصب چند دوربین مداربسته برای قابلیت people counting در محوطه ورودی عرض باید بیشتر از 3 متر باشد.

الزامات نصب در سقف

دوربین نصب شده دقیقا در بالای ورودی و خروجی، باید زاویه لنز به صورت 90 درجه ای نسبت به زاویه عمودی باشد. نیاز به تنظیم فاصله کانونی مناسب برای دوربین مداربسته لنز متغیر جهت وضوح بیشتر به شرح جدول زیر می باشد:
 
تنظیم people counting
 

ویدئو نحوه تنظیمات

عکس تنظیمات مرحله به مرحله

1. داخل منوی تنظیمات دوربین دارای people counting وارد شوید.
تنظیمات people counting
2. بروی setup کلیک کنید.
تنظیمات people counting
3. از منوی سمت چپ بروی گزینه event کلیک کرده تا زیر منوی آن باز شود.
تنظیمات people counting
4. بروی گزینه people counting کلیک کنید.
تنظیمات people counting
5. بروی گزینه enable کلیک کنید تا این قابلیت در دوربین فعال شود.
تنظیمات people counting
6. در زیر تصویر بروی draw rule کلیک کنید.
تنظیمات people counting
7. با استفاده از چپ کلیک، یک محدوده در تصویر را برای شمارش افراد انتخاب کنید.
تنظیمات people counting
8. بروی گزینه enable OSD کلیک کنید.
تنظیمات people counting
9. برای تنظیم اینکه شمارش برای افراد در حال ورود یا در حال خروج به چه صورت باشد در گزینه direction می توانید تنظیم کنید.
تنظیمات people counting
10. بروی save کلیک کنید و سپس به سربرگ live بروید.
تنظیمات people counting
11. اگر تنظیمات به طور موفق آمیز ذخیره شده باشد، تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد.
تنظیمات people counting
 

نمودار خطی

نمودار آماری people counting

نمودار میله ای

نمودار آماری people counting
 

شرح منو

1. از منوی setup بروی گزینه people counting کلیک کنید. بروی سربرگ report کلیک کنید. در بخش report type می توانید نوع گزارش براساس روزانه، ماهانه و سالانه انتخاب کنید.
2. تاریخ مورد نظر گزارش را انتخاب کنید.
3. از گزینه flow direction می توانید ورود یا خروج یا هردو را فعال کنید که در نمودار آماری نشان داده شود.
4. بروی دکمه search بروی مشاهده گزارش کلیک کنید.
5. در نهایت برای ذخیره نمودار تولید شده با فرمت CSV یا فرمت تصویری بروی دکمه export کلیک کنید.
 

تنظیم رابط تصویری سیستم

پیش نیازها

ویدئو نحوه تنظیمات

دستوالعمل مرحله به مرحله

1. به گزینه event بروید.
تنظیمات people counting
2. در منوی ظاهر شده از پنل سمت چپ بروی smart plan کلیک کنید و در منوی سمت راست گزینه اخر people counting را انتخاب و سپس apply کنید.
تنظیمات people counting
3. در منوی people counting گزینه enable را فعال کنید  و در پایین همان گزینه، دکمه rule را انتخاب کنید.
تنظیمات people counting
4. بروی number stat کلیک کنید، rule مورد نظر را رسم کنید و سپس بروی ok کلیک کنید.
تنظیمات people counting
5. apply را کلیک کنید.
تنظیمات people counting
 

تنظیمات نرم افزار SmartPSS

 پیش نیازها

■  SmartPSS 2.0
■ دستگاه دارای IVS
■ بروزرسانی به اخرین فریم ویر دستگاه
 

ویدئو نحوه تنظیمات نرم افزار SmartPSS

دستوالعمل مرحله به مرحله

1. وارد نرم افزار SmartPSS شوید و به گزینه live view بروید.
راه اندازی people counting تنظیمات نرم افزار Smart PSS
2. بروی دستگاه مورد نظر که دارای People Counting هست راست کلیک کرده IVS channel config کلیک کنید.
راه اندازی people counting تنظیمات نرم افزار Smart PSS
3. ایکون People Counting را انتخاب کرده و بروی next کلیک کنید.
راه اندازی people counting تنظیمات نرم افزار Smart PSS
4. گزینه lens direction را کلیک کنید. برای این اموزش ما به عنوان نمونه از گزینه vertical استفاده می کنیم. بروی فلش رو به پایین کلیک کنید تا جزئیات rule نمایش داده شود.
راه اندازی people counting تنظیمات نرم افزار Smart PSS
5. در تصویر، محدوه مورد نظر را بوسیله کادر سبز رنگ انتخاب کنید.
راه اندازی people counting تنظیمات نرم افزار Smart PSS
6. بروی config کلیک کنید. در این قسمت می توانید جهت ورود را مشخص کنید، شماره ورود، شماره خروج و شماره باقیمانده.
راه اندازی people counting تنظیمات نرم افزار Smart PSS
7. با انتخاب سربرگ Arming Schedule می توان برنامه ای هفتگی برای فعال کردن people counting تنظیم نمایید.
راه اندازی people counting تنظیمات نرم افزار Smart PSS
8. در سربرگ alarm می توان نوع خروجی هشدار را انتخاب کرد. سپس بروی save کلیک کنید.
راه اندازی people counting تنظیمات نرم افزار Smart PSS
9. بروی apply کلیک و سپس save را انتخاب کنید تا تنظیمات ذخیره شود.
راه اندازی people counting تنظیمات نرم افزار Smart PSS
10. به منوی اصلی برگشته و people counting را انتخاب کنید.
راه اندازی people counting تنظیمات نرم افزار Smart PSS
11. دوربین مورد نظر را انتخاب کنید. گزینه search را کلیک کنید.
راه اندازی people counting تنظیمات نرم افزار Smart PSS
12. در این منو می توانید گزارش تولید شده را مشاهده کنید.
راه اندازی people counting تنظیمات نرم افزار Smart PSS
عنوان گروه اندازه نوع فایل دانلود