قابلیت Easy4IP در دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا

 

با استفاده از این قابلیت می توانید بدون نیاز به NVR مستقیما از خود دوربین مداربسته، تصویر را مشاهده و دوربین مداربسته را کنترل نمایید.