سری جدید محصولات داهوا در نیمه دوم سال ٢٠١٦

در این ویدیو كلیه محصولات جدید برند داهوا كه در نیمه دوم سال ٢٠١٦ به بازار دنیا عرضه خواهد شد به شما معرفی میگردد این محصولات از نیمه دوم سال ٢٠١٦ توسط توزیع كننده های مجاز برند داهوا قابل دسترس میباشند