حضور مجموعه راش سیستم در نمایشگاه حفاظتی و امنیتی ایپاس 2016 – 1395 در شبستان مصلی تهران

مدت زمان نمایشگاه از 26 تا 29 مهرماه

راش سیستم در نمایشگاه ایپاس سال 95

راش سیستم در نمایشگاه ایپاس سال 95

راش سیستم در نمایشگاه ایپاس سال 95

راش سیستم در نمایشگاه ایپاس سال 95

راش سیستم در نمایشگاه ایپاس سال 95

راش سیستم در نمایشگاه ایپاس سال 95

راش سیستم در نمایشگاه ایپاس سال 95

راش سیستم در نمایشگاه ایپاس سال 95

 

راش سیستم در نمایشگاه ایپاس سال 95

راش سیستم در نمایشگاه ایپاس سال 95

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.