رقابت PTZ با کیفیت HD در برابر PTZ با کیفیت SD

رقابت PTZ با کیفیت HD در برابر PTZ با کیفیت SD

وربین های PTZ، همانند دوربین های ثابت، به سمت مگاپیکسل در حرکت هستند. هرچند، با دوربین های PTZ سوالات حقیقی درباره هزینه این حرکت همچنان باقی است
برخی از مردم می گویند دوربین های مگاپیکسل نیاز به دوربین های PTZ را، صرف‌نظر از رزولوشن دوربین های PTZ، رفع می کند. نتایج آزمون ما از مقایسه دوربین مگاپیکسل ثابت در برابر دوربین PTZ با کیفیت SD نشان می دهد که چنین ادعایی کاملاً نادرست است.

نگرانی های مربوط به ناحیه تحت پوشش

هرچند، نگرانی های بزرگ دیگری در ارتباط با دوربین های PTZ مگاپیکسل وجود دارد: در حالی که دوربین های PTZ با کیفیت SD به طور معمول دارای بزرگ نمایی نوری در حدود 30 تا 40 برابر هستند، دوربین های PTZ مگاپیکسل تنها دارای بزرگ نمایی نوری در حدود 10 تا 20 برابر می باشند. این امر اتفاقی نیست. امروزه، و برای آینده قابل پیش بینی، محدودیت های فنی و هزینه ای در ساخت لنزهای دوربین های مگاپیکسل با گستره بزرگ-نمایی زیاد، که برای دوربین های PTZ با کیفیت SD رایج می باشد، وجود دارد.
درحالی که دوربین های PTZ مگاپیکسل نسبت به دوربین های PTZ با کیفیت SD رزولوشن بـهتری را ارائه می-دهند، گستره بزرگ نمایی نوری آن ها بسیار کمتر است. این امر نگرانی بزرگی را ایجاد می کند: کدام دوربین PTZ، با کیفیت SD یا مگاپیکسل، می تواند دورتر را ببیند؟ اگر دوربین PTZ با کیفیت SD دارای ناحیه تحت پوشش بزرگ تری است، رفتن به سمت دوربین PTZ مگاپیکسل اشکال بزرگی را ایجاد خواهد نمود، چون که بیشترین ناحیه تحت پوشش موردی کلیدی می باشد. 
آزمون ما
در این گزارش، ما یک دوربین PTZ با کیفیت SD را با یک دوربین PTZ 2مگاپیکسل مـقایسه کرده ایم تا بده-بستان های موجود بهتر درک شود.
دوربین های مورد آزمون قرار گرفته عبارتند از:
• یک دوربین PTZ با کیفیت SD و قابلیت بزرگ نمایی 40 برابر (Canon VB-C60)
• یک دوربین PTZ مگاپیکسل با قابلیت بزرگ نمایی 20 برابر (Canon VB-M40)
• یک دوربین PTZ با کیفیت HD و قابلیت بزرگ نمایی 18 برابر (Panasonic WV-SC385)
ما مجموعه ای از آزمون ها را در یک محوطه پارکینگ به منظور شبیه سازی شرایط واقعی برای به کارگیری دوربین PTZ انجام دادیم. آزمون ها در هر دو شرایط روشنایی روز و شب به منظور مشاهده چگونگی تغییرات کارآیی دوربین در شرایط نوری مختلف انجام شد. 
ما آزمون ها را در سه وضعیت که به احتمال زیاد کارایی دوربین ها را متمایز می کرد انجام دادیم:
• میدان دید گسترده- وقتی که دوربین های PTZ به شکل گسترده بزرگ نمایی کرده اند، با میدان دید یکسان، چه تفاوتی را می توان بین دوربین با کیفیت مگاپیکسل و دوربین با کیفیت SD مشاهده کرد؟
• بزرگ نمایی متوسط و ردیابی موضوع- وقتی که دوربین های PTZ به شکل متوسط برای ردیابی موضوع در میان صحنه بزرگ نمایی کرده اند، چه تفاوتی قابل مشاهده است؟
• بیشترین مقدار بزرگ نمایی- وقتی که همه دوربین های PTZ به بـیشترین مـقداری که مـی توانند بزرگ نمایی کرده اند، دام دوربین PTZ می تواند دورتر را مشاهده کند؟
در پایین یک تصویر کلی از مکانی برگزاری آزمون وجود دارد:

دوربين مدار بسته

 

یافته های کلیدی و توصیه ها

یافته های کلیدی در این جا قرار دارند:
• دوربین های PTZ با کیفیت SD و HD هنگامی که بر روی جسمی که در فاصله 230 فوتی قرار دارد به صورت حداکثری بزرگ نمایی کرده اند، سطح یکسانی از جزئیات و وضوح کلی را ارائه می دهند.
• یک دوربین PTZ با کیفیت SD نسبت به یک دوربین PTZ با کیفیت HD نیاز بیشتری به کنترل دستی و درگیری کاربر داشته و پوشش صحنه کمتری در پس زمینه دارد.
• بزرگ نمایی نوری معیار مناسبی برای تعیین مسافت دیده شده توسط یک دوربین PTZ نمی باشد.
• عامل بالقوه از لحاظ مشاهده جزئیات بر مبنای ترکیبی از دو عامل کلیدی زیر است: (1) کمترین مقدار زاویه لنز. (2) رزولوشن دوربین. بنابراین رزولوشن (SD یا HD) برای تعیین بیشترین سطح جزئیات ارائه شده توسط یک دوربین PTZ خاص کافی نمی باشد.
• قیمت ها به نسبت نزدیک است و مدل های مگاپیکسل و HD نسبت به SD دارای قیمت برابر یا تنها اندکی گران تر هستند.
با توجه به این یافته ها، توصیه می کنیم که کاربران دوربین های PTZ با کیفیت HD را در مقابل دوربین های PTZ با کیفیت SD در نظر داشته باشند. آن ها گستره مسافتی بیشینه یکسان (یا شاید اندکی بهتر) را تولید می کنند و از آن جایی که می توانند جزئیات تصویری یکسانی را در میدان دید گسترده تری ارائه دهند، آگاهی های متنی بهتری را تامین می کنند. قیمت ها یکسان است و در نتیجه از لحاظ هزینه مشکلی وجود ندارد. پهنای باند و فضای ذخیره‌سازی قابل توجه است و یک دوربین PTZ متحرک 2 تا 3 برابر بیشتر از یک دوربین ثابت پهنای باند مصرف می کند، و همه موارد دیگر یکسان می باشد.

فهمیدن نسبت بزرگ نمایی نوری

گمراه نشوید که یک نسبت بزرگ نمایی نوری بالاتر خیلی از یک نسبت کمتر بهتر است. باید از قضاوت کارایی یک دوربین PTZ بر اساس این معیار اجتناب شود چون که این معیار می تواند گمراه کننده باشد. یک دوربین PTZ با قابلیت بزرگ نمایی 40 برابر (40x) در حقیقت دارای بزرگ نمایی دوبرابر یک دوربین با قابلیت بزرگ-نمایی 20 برابر (20x) می باشد، نه 20 برابر. 
در ابتدا بر روی کمترین زاویه لنز متمرکز شوید. این موضوع را می توان در صفحه مشخصات دوربین یافت (دوربین PTZ مگاپیکسل Canon 2.8 درجه را به عنوان کمترین زاویه لـنز در صفحه مـشخصات فـهرست می-کند در حالی که دوربین با کیفیت SD Canon 1.5 درجه را به عنوان کمترین زاویه لنز در صفحه مشخصات فهرست می کند.).
اگر شما نمی توانید آن را در فهرست پیدا کنید، می توانید آن را از روی دو معیار رایج دیگر محاسبه کنید: (1) اندازه تصویرساز (4/1 اینچ، 3/1 اینچ، و ...) و (2) بیشتری مقدار فاصله کانونی (136 میلی متر، 94 میلی متر، و ...). این دو عدد را داخل یک ماشین حساب لنز مشخص قرار داده و این ماشین حساب می تواند کمترین زاویه لنز مربوط را به شما بدهد.
برای مثال دوربین PTZ با کیفیت SD (Canon V-C60) که توسط ما مورد امتحان قرار گرفت دارای تصویرساز 4/1 اینچی و بیشترین فاصله کانونی 136 میلی متر می باشد. بر اساس این دو عدد کمترین زاویه لنز 1.52 درجه می باشد. از سوی دیگر یکی از دوربین های PTZ با کیفیت HD (Canon VB-M40) که توسط ما مورد امتحان قرار گرفت دارای تصویرساز 3/1 اینچ و فاصله کانونی 94 میلی متر می باشد. این منجر به کمترین زاویه لنز 2.93 درجه می شود. کمترین زاویه لنز دوربین با کیفیت SD حدوداً نصف دوربین با کیفیت HD می باشد.
بنابراین دوربین PTZ با کیفیت SD می تواند به میدان دید افقی 2/1 را هنگامی که بـه صورت حـداکثری بزرگ-نمایی کرده است برسد. اگر رزولوشن افقی یکسان باشد، آن گاه دوربین PTZ 1.52 درجه حدوداً دارای دو برابر پیکسل در فوت در مقایسه با دوربین PTZ 2.93 درجه خواهد بود. هرچند، این درست نیست که SD 640 پیکسل افقی ارائه می کند و HD 1280 پیکسل. بنابراین SD برتری داشتن که میدان دید افقی حدود دوبرابر باریک تر را دارد اما تنها با نیمی از پیکسل های HD (640 در برابر 1280). دوربین HD با میدان دید افقی دو برابر گسترده تر سر و کار دارد، اما با دوبرابر پیکسل بیشتر. به این ترتیب آن ها هنگامی که بزرگ نمایی کرده اند حدوداً دارای پیکسل در فوت یکسانی هستند با وجود این که یکی 40 برابر و دیگری 20 برابر بزرگ نمایی کرده است.
مسافت نزدیک (فاصله 30 فوت / میدان دید افقی حدود 30 فوت)
دوربین های PTZ در این فاصله به نسبت کوتاه 30 فوتی برای زاویه لنز حدود 55 درجه نرمالیزه شده اند. به عنوان یک نتیجه دوربین های PTZ با کیفیت HD در میدان دید یکسان دارای پیکسل در فوت دوبرابر دوربین-های PTZ با کیفیت SD می باشد.

دوربين مدار بسته


برای ناحیه ی تحت پوشش کلی مشابه دوربین PTZ با کیفیت HD پیکسل در فوت دوبرابر دوربین PTZ با کیفیت SD را ارائه می دهد، و این امر منجر به تصویری با جزئیات بیشتر می گردد. در این میدان دید دوربین PTZ با کیفیت HD قابلیت شناسایی بالایی را تامین می کند. دوربین WV-SC385 تصویر به نسبت تیزتری را در مقایسه با دوربین VB-M40 ارائه می کند.
شب (بیشترین مقدار نوردهی به 1/30 ثانیه نرمالیزه شده است)

دوربين مدار بسته

روشنایی به نسبت کمتر کیفیت تصویر را اندکی کاهش می دهد، اما دوربین HD در مقایسه با دوربین SD در این فاصله کانونی نرمالیزه شده پیکسل در فوت و جزئیات بهتری را ارائه می دهد.

مسافت متوسط (فاصله ی حدود 100 فوت / میدان دید افقی حدود 10 فوت)

در این وضعیت دوربین PTZ بر روی میدان دید افقی حدود 10 فوت بر روی جسمی که در فاصله حدود 100 فوتی قرار دارد بزرگ نمایی نوری کرده اند. با این میدان دید افقی نرمالیزه شده دوربین PTZ با کیفیت HD نسبت به دوربین با کیفیت SD پیکسل در فوت حدود دوبرابر را ارائه می کند.

دوربين مدار بسته

 

حتی با وجود این که نسبت به وضعیت نزدیک قبلی جسم در فاصله حدود 3 برابر دورتر قرار گرفته است، بزرگ نمایی نوری بر روی جسم به یک میدان دید افقی تنگ تر پیکسل در فوت را حدود 3 برابر افزایش می دهد. به عنوان یک نتیجه، جزئیات در همه ی دوربین های PTZ قوی می باشد. هرچند، با رزولوشن پیکسل در فوت دو برابر، دوربین PTZ با کیفیت HD نسبت به SD اندکی جزئیات بیشتری را ارائه می کند.
شب (بیشترین مقدار نوردهی به 1/30 ثانیه نرمالیزه شده است)

دوربين مدار بسته


دوباره، علی رغم یک افزایش 3 برابری در فاصله با جسم در مقایسه با وضعیت نزدیک، کیفیت تصویر به دلیل بزرگ نمایی نوری به میدان دید افقی حدود 10 فوت در مقابل میدان دید افقی حدود 30 فوت وضعیت نزدیک به شکل قابل ملاحظه ای بهتر می باشد. دوربین PTZ با کیفیت HD دوباره پیکسل در فوت دو برابری را در این میدان دید افقی نرمالیزه شده نسبت به دوربین SD ارائه می کند و همچنین جزئیات بهتر و شفافیت بیشتری را ارائه می دهد. شناسایی برای دوربین SD و HD در این میدان دید باریک خوب است. توجه کنید که VB-M40 تا حدی در مقایسه با دوربین های PTZ با کیفیت SD و WV-SC385 در حالت زیر نوردهی قرار دارد.

مسافت دور (فاصله حدود 230 فوت/ میدان دید افقی متغیر برای هر دوربین)

 

در این وضعیت، هر یک از دوربین های PTZ به صورت حداکثری بر روی جسمی در فاصله 230 فوت بزرگ نمایی کرده اند. دوربین PTZ با کیفیت SD قادر است تا باریک ترین میدان دید افقی را در حدود 6 فوت به دست آورد (فاصله کانونی 136 میلی متر/ زاویه لنز 1.52 درجه). این تقریباً نصف میدان دید افقی ای است که دوربین PTZ با کیفیت HD قادر به به دست آوردن آن می باشد. به عنوان یک نتیجه پیکسل در فوت برای همه دوربین های PTZ بسیار نزدیک به هم می باشد (حدود 100 پیکسل در فوت).
روز

دوربين مدار بسته

بزرگ نمایی نوری به همه دوربین های PTZ اجازه می دهد تا یک میدان دید افقی به نسبت باریک را حتی در فاصله 230 فوتی به دست آورند. به عنوان نتیجه، پیکسل در فوت برای همه دوربین ها بالا بوده (حدود 100 پیکسل در فوت) و جزئیات بر روی جسم و موضوع خوب می باشد. توجه کنید که دوربین PTZ با کیفیت SD به یک میدان دید افقی حدود نصف یک دوربین PTZ با کیفیت HD به منظور به دست آوردن نتیجه یکسان نیازمند است. این امر به دلیل کمترین زاویه لنز (1.52) می باشد که حدوداً نصف دوربین PTZ با کیفیت HD می باشد (2.93 / VB-M40 و 3.25 / WV-SC385).
شب (بیشترین مقدار نوردهی به 1/30 ثانیه نرمالیزه شده است)

دوربين مدار بسته

 

سطح روشنایی در این گوشه محوطه پارکینگ در کمترین مقدار خود می باشد، و تاثیر منفی مشخصی بر روی کیفیت تصویر دارد. به علاوه، نتایج تا حدی دور از انتظار هستند چون که تصویر دوربین SD برخلاف پیکسل در فوت یکسان با دوربین HD، دارای جزئیات کم تری می باشد. توجه کنید که در وضعیت مشابه در روز کیفیت تصویر آن با دوربین SD برابر بود. دوم این که دوربین SD به نسبت دوربین PTZ با کیفیت HD تا حدی کم تر در معرض نوردهی قرار دارد (مخصوصاً WV-SC385 پاناسونیک).

روش شناسی

در این جا دوربین های PTZ استفاده شده در رقابت HD در برابر SD آورده شده است:
• Canon VB-C60 - با کیفیت SD (640 در 480)؛ 4/1 اینچ CCD؛ 3.4 تا 136 میلی متر؛ 0.7 / 0.2 لوکس در 30/1 ثانیه (رنگی / سیاه و سفید)
• Canon VB-M40 - 1.3 مگاپیکسل (1280 در 960)؛ 3/1 اینچ CMOS؛ 4.7 تا 94 میلی متر؛ 0.03 / 0.001 لوکس در 8/1 ثانیه (رنگی / سیاه و سفید)
• Panasonic WV-SC385 - 1.3 مگاپیکسل (1280 در 960)؛ 3/1 اینچ MOS؛ 4.7 تا 84.6 میلی-متر؛ 0.5 / 0.06 لوکس در 30/1 ثانیه (رنگی / سیاه و سفید)

در این جا نسخه میان افزار استفاده شده برای هر دوربین آورده شده است:
• Canon VB-C60 - میان افزار نسخه 1.1.0.3687
• Canon M40 - میان افزار نسخه 1.1.0
• Panasonic WV-SC385 - میان افزار نسخه 1.05
در این جا 6 وضعیت کلیدی آورده شده است:
• هنگام روز مسافت نزدیک (فاصله حدود 30 فوت / میدان دید افقی حدود 30 فوت)
• هنگام شب مسافت نزدیک (فاصله حدود 30 فوت / میدان دید افقی حدود 30 فوت)
• هنگام روز مسافت متوسط (فاصله حدود 100 فوت / میدان دید افقی حدود 10 فوت)
• هنگام شب مسافت متوسط (فاصله حدود 100 فوت / میدان دید افقی حدود 10 فوت)
• هنگام روز مسافت دور (فاصله حدود 230 فوت / میدان دید افقی متغیر برای هر دوربین)
• هنگام شب مسافت دور (فاصله حدود 230 فوت / میدان دید افقی متغیر برای هر دوربین)
همه دوربین های PTZ برای مدت نوردهی 30/1 ثانیه برای هر وضعیت آزمون با نور کم/ هنگام شب نرمالیزه شده بودند. برای هر دو وضعیت مسافت نزدیک و متوسط همه دوربین های PTZ بر روی میدان دید افقی یکسانی بزرگ نمایی کرده بودند (زاویه لنز یکسان). برای وضعیت مسافت دور هر دوربین PTZ به صـورت حـداکثری بزرگ نمایی کرده بود. بنابراین تصویر حاصل از مسافت دور دارای میدان دید افقی منحصر به فردی برای هر یک از دوربین های PTZ بود.

یک دوربین PTZ تا چه فاصله را می تواند ببیند؟

آگاهی از این که یک دوربین PTZ تا چه مسافتی را می تواند ببیند مهم است ولی برای استفاده از دوربین های PTZ سوالی فریب ‌کارانه است. از یک طرف، دیدن مسافت های بسیار دور دلیلی رایج برای انتخاب دوربین های PTZ می باشد. از طرف دیگر، همواره می شنویم که مردم به شکلی افراطی مسافت دیده شده توسط دوربین های PTZ را دست بالا می گیرند (ادعاهایی در حدود چند صد متر و مایل رایج است).
در این یادداشت، چهار کاربرد کلیدی در تعیین مسافتی که یک دوربین PTZ می تواند ببیند را تحلیل می کنیم:
• چرا چیزی که شما می خواهید ببینید باید خیلی خاص باشد
• چرا نسبت بزرگ نمایی نوری بسیار گمراه کننده است
• چرا پیکسل در فوت در ارتباط با دوربین های PTZ گمراه کننده خواهد بود
• چرا آزمون در محل این قدر مهم است
چیزی که می خواهید ببینید
بارها و بارها مردمی را می بینیم که این موضوع حیاتی را نادیده می گیرند. شما در ابتدا نیاز دارید درباره چیزی که می خواهید ببینید شفاف باشید. این که طرح کلی یک خودرو مورد نظر است یا پلاک آن، حضور یک شخص یا جزئیات چهره اش، و سایر موارد. تفاوتی که در این جا وجود دارد بسیار بزرگ است. با اولین مورد از گزینه های بیان شده شما ممکن است قادر باشید صدها متر یا بیشتر را ببینید، و با آخرین موردها شما خوش شانس خواهید بود اگر 50 متری را ببینید.
شفاف بودن برای تعیین دوربین های ثابت معمولی نیز وضعیت مشابهی دارد، اما تصوری که وجود دارد این است که بزرگ نمایی بر این مورد غلبه خواهد کرد. هرچند، یک بار که دوربین PTZ در تمامی جهات بزرگ نمایی کرد، تبدیل به یک دوربین ثابت معمولی با میدان دید بسیار باریک می شود. درست مانند هر دوربین دیگری، در آن نقطه، اندازه جسم به شکل قابل ملاحظه ای شفاف دیده شدن آن را تحت تاثیر قرار می دهد.
نمونه: تحریف اکسیس درباره ی نمایش متن
تولید کنندگان به طور معمول کاربران را با تبلیغات گمراه کننده سردرگم می کنند. برای نمونه، یک ویدئوی تبلیغاتی متعلق به اکسیس با بیش از 50000 بار مشاهده می بالد که یک دوربین "HDTV 1080p PTZ dome" اکسیس با بزرگ نمایی 20 برابر به شما اجازه می دهد که متون را از فاصله ی 1.6 کیلومتری (1 مایلی) بخوانید. این موضوع شگفت‌انگیز است، آیا همین طور است؟ خواندن متن از فاصله یک مایلی. اکسیس در حال فروش چه نوع دوربین جادویی است؟ هرچند، ویدئو متنی را بر روی کناره یک تانکر به طول حدود 30 فوت نشان می دهد که در زیر آورده شده است:

دوربين مدار بسته


هر حرف آن حدوداً به بلندی یک انسان بالغ می باشد – شاید به بلندی 5 یا 6 فوت یا حدود 25000 درصد بزرگ تر از اندازه حروف پلاک خودرو. اگر شما جزو 0.1 درصد مشتریان اکسیس هستید که از دوربین های PTZ به منظور خواندن اسامی از پشت تانکرها استفاده می کنند، این اتفاق بزرگی است. بـرای سایرین، در بـهترین حـالت بی فایده است.
در انتها این که تا شما درباره چیزی که می خواهید ببینید شفاف نباشید، اندیشیدن درباره این که تا چه فاصله ای را می توانید ببینید تلاشی بیهوده است.
چرا نسبت بزرگ نمایی نوری گمراه کننده است 
ما با افراد زیادی مواجه شده ایم که فکر می کنند یک دوربین با بزرگ نمایی 36x می تواند 4 مرتبه بیشتر از دوربینی با بزرگ نمایی 32x بزرگ نمایی کند چون که دوربین اول 4x بیشتر از دوربین دوم است. این امر کاملاً نادرست است. در بیشتر موارد، دوربین 36x ممکن است اندکی بیشتر از دوربین 32x ببیند. در حقیقت، در برخی موارد دوربین با بزرگ نمایی کم تر می تواند دورتر را ببیند.
در عوض دو عامل کلیدی عبارتند از:
• کمترین زاویه لنز
• رزولوشن پیکسلی دوربین
بزرگ نمایی بیانگر گستره بین گسترده ترین و بیشترین میدان دید تله فوتو است. اگر شما می خواهید دور را ببینید، گستره و گسترده ترین میدان دید نامربوط هستند. چیزی که شما باید به آن توجه کنید بیشترین میدان دید تله فوتو می باشد، که به بهترین شکل برحسب درجه بیان می شود. در پایین نمونه ای از صفحه ی مشخصات یک تولید کننده آورده شده است:
در این مثال، عدد کلیدی درجه ها هستند (در این مورد 1.7)، بیشترین زاویه تله فوتو که دوربین از آن پشتیبانی می کند. به جای میلی مترها بر روی درجه ها تمرکز کنید چرا که این درجه ها هستند که تفاوت ها را در سنسور تصویر دوربین کنترل می کنند (توجه کنید که این یک دوربین 35x (35=3.4/119)). هرچه درجه بیشترین میدان دید افقی تله فوتو کمتر باشد، دوربین PTZ فاصله بیشتری را خواهد دید (با فرض رزولوشن یکسان).
هرچند، همچنان رزولوشن نیز عاملی کلیدی می باشد. در گذشته، هنگامی که همه PTZ‌ها با کیفیت SD بودند، زاویه مشاهده عاملی کلیدی بود. اکنون، دوربین های PTZ با کیفیت HD دارای گستره بزرگ نمایی نوری بسیار کم تری هستند اما دارای قابلیت برابر یا بهتری برای مشاهده مسافت های دور هستند. این امر به این دلیل است که رزولوشن افزایش یافته تا حدودی بیشترین میدان دید گسترده تر را جبران می کند. 
چرا پیکسل در فوت چنین گمراه کننده است
خوانندگان عادی IPVM می فهمند که تراکم پیکسل یا پیکسل در فوت (ppf) به عنوان معیاری برای کیفیت تصویر از مسائل بسیاری رنج می برد، مسائلی از قبیل تغییرات روشنایی و روشنایی کم. در روشنایی کامل، شما ممکن است برای شناسایی جزئیات صورت به 50 پیکسل در فوت نیاز داشته باشید اما با سایه یا در نور مستقیم خورشید، این ممکن است به 70 یا 80 پیکسل در فوت افزایش یابد و در شب ممکن است به 100 یا 150 پیکسل در فوت نیاز باشد (یا ممکن است در کل چیزی دیده نشود).
با دوربین های PTZ اوضاع بدتر می شود. معمولاً، اندازه‌گیری های پیکسل در فوت با فرض یک دوربین ثابت عادی با یک لنز با زاویه گسترده انجام می شود. هرچند، هنگامی که دوربین های PTZ در فواصل دور بزرگ نمایی می-کنند، نیازمند استفاده از لنزهای به نسبت بلند هستند (100 میلی متر متداول است) و مسافت های طولانی را مشاهده می کنند (چند صد فوت فاصله نزدیکی است). این امر مسائل بیشتری را ایجاد می کند – عدد اف بسیار بیشتر است و این به این معنی است که نور بسیار کمتری دریافت می شود، فوکوس کردن بسیار سخت تر می-شود، مسائل جوی قابل ملاحظه اند، تصویر ممکن است بلرزد، و مواردی دیگر.
در این جا نمونه ای از آزمون ما در فاصله 220 فوتی با پیکسل در فوت 100 در اواسط روز قرار دارد. کیفیت تصویر باید استثنایی همانند یک تصویر گذرنامه باشد (اگر پیکسل در فوت مجاز باشد) اما کیفیت آن در حد متوسط است:

دوربين مدار بسته

 

چقدر دور را باید ببینید؟
در این جا چند قاعده کلی تقریبی وجود دارد:
• برای ایجاد جزئیات چهره یا پلاک خودرو، انتظار فاصله ای بیش از حدود 100 متر/ 300 فوت از دوربین را نداشته باشید 
• برای تشخیص بدن یک شخص، انتظار فاصله ای بیش از حدود 500 متر/ 1500 فوت از دوربین را نداشته باشید
البته، در نظر داشته باشید که این موارد با فرض دوربین PTZ (با کیفیت SD و بزرگ نمایی 36 برابر، با کیفیت HD و بزرگ نمایی 20 برابر) و روشنایی یکنواخت می باشد. هر انتظاری از دیدن مایل ها دورتر با این فرض است که شما تنها تمایل دارید اجسام بزرگ مانند کشتی ها، ساختمان ها، هواپیماها، و موارد این چنینی را ببینید یا در حال استفاده از یک دوربین حرفه ای گران قیمت با یک لنز یک متری یا بلندتر هستید که قیمتی در حدود 100000 دلار آمریکا دارد.
چرا یک آزمون در محل چنین با اهمیت است
همه این ها گفته شد، اگر یک پیش بینی بخواهد بداند که دوربین PTZ آن تا چه مسافتی را خواهد دید، حیاتی است که یک آزمون در محل انجام شود. عوامل بسیار زیادی هستند که می توانند در این زمینه نقش داشته باشند و احتمالات بسیار زیادی برای سوء تفاهم برای بیان یک عدد وجود دارد (مگر این که شما به شکلی جدی آن را تخمین بزنید). یک کیت آزمون قابل حمل تهیه کنید، به بیرون بروید و چند ساعت وقت صرف کنید (اگر برای پیش بینی مهم می باشد، در شب نیز این کار را بکنید) و آن چه واقع‌بینانه در آن محل انجام می شود را مستند کنید.

 

عنوان گروه اندازه نوع فایل دانلود