نمونه تصویر دوربین اسپید دام داهوا

نمونه تصویر دوربین اسپید دام داهوا

 

این نمونه تصویر توسط شرکت راش سیستم برای اشنایی بیشتر مشتریان با قابلیت زوم بالا دوربینهای اسپید دام داهوا تهیه شده است در این ویدیو دوربین زومی در حدود ۱ کیلومتر داشته است

 
عنوان گروه اندازه نوع فایل دانلود