دتکتورهای بیرونی

با اولین قدم ورود فرد متجاوز به محدوده شما،دتکتورهای بیرونی نصب شده در بیرون از ساختمان بلافاصله آن را تشخیص می دهند.

نمایش دادن همه 4 نتیجه