آژیر

آژیرها در صورت وقوع حادثه با ایجاد زنگ هشدار بلند، مزاحمان را می ترساند و کاربر را از نفوذ مطلع می سازد و همچنین بعنوان نشانگر وضعیت امنیتی سیستم، تأخیر در هنگام ورود/خروج و بازشدن در واحد یا ساختمان هنگام غیرعملیاتی بودن سیستم نیز عمل می کند. این آژیرها نسبت به دستکاری و حذف ایمن شده اند به اینصورت که اگر شخصی اقدام به جابجا کردن آژیر برای حذف آن کند، سنسور شتابسنج تعبیه شده در آژیر این جابجایی را خطر تشخیص داده و با بصدا درآوردن آژیر و هم اطلاع رسانی به کاربر مانع دستکاری شخص مزاحم می شود.

در حال نمایش 4 نتیجه