آژیرها

آژیرها در صورت وقوع حادثه، با ایجاد زنگ هشدار بلند مزاحمان را می ترساند و توجه همسایگان را به خود جلب می کند.

نمایش دادن همه 4 نتیجه