اکستندر PoE

معمولاً کابل کشی بر بستر PoE در بهترین حالت نسبت به کیفیت تجهیزات تا مسافت 100 تا 120 متر می باشد که برای افزایش این مسافت باید از اکستندر PoE استفاده کرد تا بتوان به مسافت های 500 تا 1000 متر دسترسی پیدا کرد که جایگزین بسیار مناسبی برای تجهیزات وایرلس برای دستیابی به مسافت های کمتر از 1000 متر است.

در حال نمایش 2 نتیجه