مبدل فیبر نوری

مبدل فیبر نوری به دستگاهی گفته میشود که قابلیت تبدیل ورودی اترنت به خروجی فیبر نوری را دارد و می تواند نسبت به توان مبدل تا مسافت های مختلف داده را انتقال دهد.

نمایش دادن همه 7 نتیجه