مبدل فیبر نوری

مبدل فیبر نوری به قطعه ای گفته می شود که قابلیت تبدیل کابل اترنت به کابل فیبر نوری را دارد و می تواند نسبت به توان مبدل تا مسافت های مختلف داده را انتقال دهد.

در حال نمایش 11 نتیجه