دوربین مداربسته / دانلود نرم افزار

دوربین مداربسته شیلد دوربین مداربسته

 

برای انتقال تصویر دوربین مداربسته می بایست برای هر برند از نرم افزار مربوطه استفاده نمایید. در اینجا ما نرم افزارهای انتقال تصویر بروی موبایل و کامپیوتر را به صورت جداگانه با تفکیک برندها آماده کرده ایم تا براساس نوع انتقال تصویر بتوانید نرم افزار مربوطه را دانلود نمایید. در نظر داشته باشید نسخه های ویندوز و اندروید و مکینتاش در همین صفحه قابل دانلود و نرم افزار های نسخه های آیفون به صورت لینک به سایت App Store لینک داده شده است.

نرم افزار دوربین مدار بسته CMS (Central Monitoring System)

دانلود نرم افزار CMS نسخه ویندوز

دانلود نسخه 32بیتی ویندوز با حجم 31 مگابایت

نرم افزار دوربین مدار بسته NVMS 1000

دانلود نرم افزار NVMS 1000 نسخه ویندوز

دانلود نسخه 32بیتی ویندوز با حجم 85 مگابایت

نرم افزار ToolBox Dahua

دانلود نرم افزار ToolBox Dahua نسخه ویندوز

دانلود نسخه 32بیتی ویندوز با حجم 10 مگابایت

نرم افزار Config Tool dahua

دانلود نرم افزار Config Tool dahua نسخه ویندوز

دانلود نسخه 32بیتی ویندوز با حجم 25 مگابایت

دانلود نرم افزار Config Tool dahua نسخه مکینتاش

دانلود نسخه مکینتاش با حجم 20 مگابایت

نرم افزار SmartPSS dahua

دانلود نرم افزار SmartPSS dahua نسخه ویندوز

دانلود نسخه 64/32 بیتی ویندوز با حجم 147 مگابایت

دانلود نرم افزار SmartPSS dahua نسخه مکینتاش

دانلود نسخه مکینتاش با حجم 93 مگابایت

نرم افزار انتقال تصویر موبایل gDMSS Dahua

دانلود نرم افزار gDMSS Lite dahua نسخه اندروید

دانلود نسخه اندروید با حجم 26 مگابایت

دانلود نرم افزار gDMSS HD Lite dahua نسخه اندروید

دانلود نسخه اندروید با حجم 62 مگابایت

نرم افزار انتقال تصویر موبایل iDMSS Dahua

دانلود نرم افزار iDMSS Lite dahua نسخه آیفون

دانلود نسخه آیفون با حجم 262 مگابایت

دانلود نرم افزار iDMSS Plus dahua نسخه آیفون

دانلود نسخه آیفون با حجم 262 مگابایت

نرم افزار انتقال تصویر موبایل SuperLive_Plus

دانلود نرم افزار SuperLive_Plus نسخه اندروید

دانلود نسخه اندروید با حجم 40 مگابایت

دانلود نرم افزار SuperLive_Plus نسخه آیفون

دانلود نسخه آیفون با حجم 60 مگابایت

نرم افزار انتقال تصویر موبایل XMeye

دانلود نرم افزار XMeye نسخه اندروید

دانلود نسخه اندروید با حجم 39 مگابایت

دانلود نرم افزار XMeye نسخه آیفون

دانلود نسخه آیفون با حجم 69 مگابایت