انواع سنسور دوربین مداربسته

انواع سنسور دوربین مداربسته

انواع سنسور دوربین مداربسته

 

به طور کلی دوربين مداربسته شامل 3 نوع پردازشگر تصوير می شود:

- پردازنده CCD

- پردازنده CMOS

- پردازنده DIS

 

دوربين مداربسته

 

پردازنده CCD:

 - پردازنده CCD SONY

 - پردازنده CCD SHARP

 

دوربين مداربسته

 

 

پردازنده حساسترین و موثرترین قسمت دوربين مداربسته مي باشد که تعیین کننده کيفيت تصوير دوربين مداربسته است. نوع کيفيت سنسورها از لحاظ کیفیت به ترتیب زير می باشد:

 

پردازنده SONY CCD تصويری با رنگ های واقعی دارد.

پردازنده DIS تصويری خوب و با رنگ اضافه شده دارد.

پردازنده CMOS نسبت به 2 پردازنده قبل تقریبا کيفيت تصوير پايين تری دارد.

عنوان گروه اندازه نوع فایل دانلود