ماژول فیبر نوری

ماژول فیبر نوری قطعه ای است که برای اتصال کابل فیبر نوری به دستگاه الکترونیکی استفاده می شود.

نمایش یک نتیجه