دین ریل

انواع DIN Rail

ریل نگهدارنده قطعات در رک   DIN rail یک ریل فلزی استاندارد است که به طور گسترده ای برای نصب ...
قابلیت ذخیره و ارسال

Store and forward چیست؟

ذخیره داده ارسال شده بروی شبکه در صورت در دسترس نبودن گیرنده   شرح Store and forward یک تکنیک ارتباط ...