سوئیچ مدیریتی

سوئیچ های مدیریت شده این امکان را فراهم می کنند که کاربر هر پورت روی سوئیچ را بصورت دلخواه تنظیم نماید. سوئیچ مدیریتی کاربر را قادر می سازد تا شبکه را از روش های مختلف مدیریت، پیکربندی و نظارت نماید و همچنین کنترل بیشتری بر نحوه انتقال داده ها از طریق شبکه و اینکه چه کسی می تواند به آن داده ها دسترسی داشته باشد را نیز فراهم می کند.

نمایش 1–12 از 23 نتیجه